Kondic export - import
Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Serbia

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs

sirmium
"KONDIC" Company produces:

TRANSFORMER OIL FILTRATION,
DEGASIFICATION AND DRYING UNITS
with capacities from 1000 up to 12000 l/h


FOR MORE DETAILED INFORMATION ON OUR TRANSFORMER OIL FILTRATION UNITS, PLEASE
VISIT OUR WEB PAGE
www. kondicoilfiltration.comTECHNICAL CHARACTERISTICS OF UNIT S1000 :
Transformer oil filtration unit (pdf)
MOBILE UNIT FOR DECONTAMINATION OF PCB CONTAMINATED EQUIPMENT (pdf)PRODUCTION of Insulating oil and
spacertransformer conditioning units
Rendering of services
List of References

 

 

ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁVÁNÍ TRANSFORMÁTOROVÉHO OLEJE firmy KONDIC

Firma „KONDIC“ již déle než 30 let vyrábí různé druhy strojů na obrábění (filtrování, degazace a dehydratace) transformátorových izolačních olejů.

Zařízení na kondicionování oleje kompanie KONDIC jsou vyrobena v Evrope, a na 100% jsou sestavena z evropských komponentů.

Proces přečišťování transformátorového oleje zahrnuje jeho filtraci za vysokého vakua při zahřívání. Toto umožňuje efektivní odstranění volné a rozpuštěné vody, jakož i zachycených plynů z transformátorových olejů. Speciálně konstruovaný systém degazační nádoby zajišťuje rovnoměrnou distribuci zpracovávaného oleje ve sředu nízkého tlaku za účelem docílení nejlepších výsledků zpracování.

Teplotní zatížení ohřívačů všech našich strojů na filtraci transformátorového oleje je nižší než 1W/cm2, což vylučuje jakékoliv poškození oleje.

s1000

Pomocí filtrace, degazace i dehydrace lze výrazně vylepšit elektrické vlastnosti oleje, jako jsou průlomová pevnost a ztrátový faktor. Pouze dobře filtrovaný a vysušený olej je vhodný k plnění do trasformátorů. Dokonce i nový olej zřídka je dostatečně čistý, aby mohl být použit u zařízení vysokého napětí. V přepravních sudech se znečistí a v kontaktu se vzduchem vsakuje příliš veliké množství vlhkosti. Při provozu transformátoru izolační olej vsakuje vlhkost prostřednictvím volného povrchu kondenzační nádoby, resp. expanzní nádoby, znečistí se nečistotou ve formě prášku, vláken, sazí a produktů stárnutí.

Pomocí filtrace, degazace i dehydratace izolačního oleje lze výrazně zvýšit průlomovou pevnost a vylepšit ztrátový faktor v závislosti na obsahu vody. To má za následek snížení elektrických ztrát, snížení teploty a tím zvýšení životnosti samotného transformátorového oleje.

Stroje na filtrování, dehydrataci a degazaci transformátorového oleje vyrábí se v kapacitách 250 až 12000 l/hod.

Pomocí našich zařízení na zpracovávání transformátorového oleje provádějí se následující operace:
‐ Vysušování transformátorových olejů – odstraňování volné a rozpuštěné vody
‐ Degazace transformátorových olejů – odstraňování plynů
‐ Filtrace transformátorových olejů ‐ odstraňování nečistot, vláken a pevných částic

Zařízení se mohou vyrábět v souladu se speciálními požadavky klienta (dodatečné vakuové pumpy, dodatečné ohřívače, návěs na silniční přepravu a.t.d.)
Zařízení větší kapacity standardně jsou vybavena frekvenčním regulátorem k nastavení rychlosti
zpracovávání oleje při provozu.

TRANSFORMER OIL TREATMENT PLANT - FILTRATION - PURIFICATION


Oil Filtration
JESSBERGER Pumps
YAMADA Pumps UR Pumps TELLARINI Pumps
Hand Pumps
ARGAL Pumps
Basement Pumps
Fountains
Contact