Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Srbija

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs


ARGAL - HORIZONTALNE CENTRIFUGALNE PUMPE SA MAGNETNIM KUPLUNGOM

Argal TMB serija pumpi

Argal TMP serija pumpi

Argal TMR serija pumpi

 

ARGAL - horizontalne centrifugalne pumpe iz serije TMB, TMP i TMR poseduju specifične prednosti magnetski kuplovanih pumpi - hermetički zatvorene i bezbedne za životnu sredinu.

Za transport neutralnih, agresivnih i zapaljivih tečnosti
Pumpe se pokreću putem magnetnog polja, tako da nisu potrebne mehaničke zaptivke, pri čemu je sistem za pretakanje hermetički odvojen od okoline. Visokokvalitetni materijali i izvedbe specijalne konstrukcije garantuju dug životni vek.

Serija TMR (verzija "R") je potpuno sigurna prilikom rada "na suvo" usled postojanja magnetnog dvoosovinskog automatskog sistema za podešavanje.

 

Argal logo

 

PDF Katalog - serija TMB

PDF Katalog - serija TMP

PDF Katalog - serija TMR

Nazad

Filtriranje Ulja
JESSBERGER Pumpe
YAMADA Pumpe UR Pumpe TELLARINI Pumpe
Ručne Pumpe
ARGAL Pumpe
Podrumske Pumpe
Fontane
Kontakt