Kondic export - import
Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Srbija

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs

as
Firma "KONDIC" Proizvodi:
Uredjaje za susenje, filtriranje i
degazaciju transformatorskog i
hidraulicnog ulja, kapaciteta
od 1000 do 12000L
Postrojenja za impregnaciju (odlivaka,
namotaja, drveta itd ...)


TEHNICKE KARAKTERISTIKE S1000:
Postrojenje za filtriranje trafo ulja (pdf)
Transformer oil filtering unit (pdf)


PROIZVODNJA Uredjaja za susenje,
filtriranje i degazaciju ulja
PROIZVODNJA uredjaja za impregnaciju
Uredjaji za filtriranje motornog i
hidraulicnog ulja
Vršenje Usluga
Referenc Lista
TIP S 1000

Filtriranje Ulja
JESSBERGER Pumpe
YAMADA Pumpe UR Pumpe TELLARINI Pumpe
Ručne Pumpe
ARGAL Pumpe
Podrumske Pumpe
Fontane
Kontakt