Kondic export - import
Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Srbija

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs


DIGITALNI MERAČI PROTOKA
gfjh

v - Kompaktni i jevtini
- Za retke tecnosti
- Nisu u EX zaštiti
- Mogu se kombinovati sa svim pumpama za burad i
rezervoare
- Mogu se kalibrirati
- Sopstveno napajanje - baterije
- Od PP, PVDF-a i POM-a
- PP - za neutralne i agresivne tecnosti
(ulje za grejanje, dizel, sona kiselina, soda itd.)
- PVDF - za visoko agresivne tecnosti
(hlorna lužina, azotna kiselina, sumporna kiselina itd.)

 

Materijal

Kućište: PP
Radno kolo: PVDF

Osovina: Hastelloy C4 (2.4610)

Zaptivka: Viton

Kućište: PVDF
Radno kolo: PVDF

Osovina: Hastelloy C4  (2.4610)

Zaptivka: Viton

Kućište: POM           Radno kolo: PVDF

Osovina: Hastelloy C4 (2.4610)

Zaptivka: Viton of Li

Primeri fluida

HCl

NaOH

Limunska kiselina

Morska voda

Sumporna Kiselina

NaOCl

Hromna kiselina

Dizel

Termalno ulje

Voda

Neutralni mediji

Radni pritisak

max. 6 bar

max. 6 bar

max. 6 bar

Pritisak razaranja

max. 10 bar

max. 10 bar

max. 10 bar

Viskozitet

20 mPas

20 mPas

20 mPas

Opseg merenja

20-120 l/min

20-120 l/min

20-120 l/min

Preciznost merenja (kalibrisana)

+/- 1 %

+/- 1 %

+/- 1 %

Merna rezolucija

0,03 l

0,03 l

0,03 l

Rezolucija displeja

0,05 l

0,05 l

0,05 l

Reproducibility

+/- 0,5 %

+/- 0,5 %

+/- 0,5 %

Radna temperatura

+ 5 °C do + 50 °C

+ 5 °C do + 50 °C

+ 5 °C do + 50 °C

Temperatura fluida

0 °C do + 30 °C

0 °C do + 40 °C

0 °C do + 30 °C

Temperatura skladištenja

0 °C do + 60 °C

0 °C do + 60 °C

0 °C do + 60 °C

Baterija

Litijum – Baterija 3,6V

Tip AA, 2300 mAh

Litijum – Baterija 3,6V

Tip AA, 2300 mAh

Litijum – Baterija 3,6V

Tip AA, 2300 mAh

Težina

ca. 300 g

ca. 300 g

ca. 300 g

Porudžbeni broj 9020 9021 9022

Nazad

Filtriranje Ulja
JESSBERGER Pumpe
YAMADA Pumpe UR Pumpe TELLARINI Pumpe
Ručne Pumpe
ARGAL Pumpe
Podrumske Pumpe
Fontane
Kontakt