Kondic export - import
Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Srbija

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs


PUMPE ZA BURAD I REZERVOARE
45

VERTIKALNE CENTRIFUGALNE PUMPE
za pretakanje agresivnih i neutralnih tečnosti, kiselina i
5463baza i eksplozivnih tečnosti
Podesne za burad od 200 l i kontejnere od 1000 l.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- Hiljadostruko se potvrdila u praksi
- Laka i spretna za rukovanje
- Može se upotrebiti odmah
- Može se nabaviti kao pumpa i kao set
643 - Izvedba za EX-zaštitu - EEx de IIA T6


POGON:
- Elektromotor - 230 V (do 825 W)
- Elektromotor - 380 V (do 550 W)
- Komprimovani vazduh (do 600 W)


KONSTRUKCIONI MATERIJALI:
- Polipropilen
- PVDF
- Aluminijum
- Nerđajući čelik 316 Ti
- Izvedba bez zaptivača za kiseline i baze

Kapacitet:max. 200 l/min
Visina Dizanja:max. 30 m VS
Gustina:max. 1,9 kg / dm3
Viskozitet:max. 1000 mPas

56
Nazad

Filtriranje Ulja
JESSBERGER Pumpe
YAMADA Pumpe UR Pumpe TELLARINI Pumpe
Ručne Pumpe
ARGAL Pumpe
Podrumske Pumpe
Fontane
Kontakt