Kondic export - import
Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Srbija

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs


PROIZVODNJA UREDJAJA ZA IMPREGNACIJUNazad

OBLAST PRIMENE:

U livarstvu se impregnacijom poroznih odlivaka postiže
smanjenje škarta i do 100%

U elektrotehnici za povecanje izolacione sposobnosti
namotaja motora, trafoa, el. kondezatora, kablova i sl.

U drvnoj industriji za smanjenje upijanja vlage i smanjenja zapaljivosti drveta

PROCES RADA:

Delovi koji se tretiraju stavljaju se u sud koji se hermeticki zatvara. Ukljucuje se vakuum pumpa i evakuiše se vazduh iz posude, a time i iz šupljina i pora. Otvara se ventil i sa
donje strane se sredstvo za impregnaciju pušta u posudu. Ono plavi delove i popunjava šupljine i pore.
Iskljucuje se vakuum pumpa, sud se preko ventila otvori i
usled atmosferskog pritiska impregnat prodire potpuno u šupljine i pore.
Pušta se komprimovani vazduh i impregnat se utiskuje u
pore.
Impregnat se ispušta i delovi se ocede.
Delovi se vade iz suda i sledeci ciklus može da pocne.


Filtriranje Ulja
JESSBERGER Pumpe
YAMADA Pumpe UR Pumpe TELLARINI Pumpe
Ručne Pumpe
ARGAL Pumpe
Podrumske Pumpe
Fontane
Kontakt