Kondic export - import
Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Srbija

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs


 

d

TELLARINI pumpe su dvosmerne, samousisne, horizontalne centrifugalne pumpe za pretakanje fluida u prehrambenoj i hemijskoj industrij, poljoprivredi kao i drugih vrsta tečnosti bez prisustva čvrstih čestica.

Izrađene su od prehrambene bronze ili nerđajućeg čelika i odlikuju se odličnim performansama, kao i velikom usisnom visinom. Pored ovoga, specijalno dizajnirano radno kolo i kućište omogućavaju transfer tečnosti sa prisustvom vazduha na usisnom vodu.

i

t

Samousisne dvosmerne centrifugalne pumpe od prehrambene bronze na 220 V

q

Samousisne dvosmerne centrifugalne pumpe od prehrambene bronze na 12 / 24 V

g

Samousisne dvosmerne centrifugalne pumpe od nerđajućeg čelika sa vitonskom zaptivkom

i

Samousisne dvosmerne centrifugalne pumpe od nerđajućeg čelika za vodu

o

Pumpe na bušilicu od prehrambene bronze

k


Filtriranje Ulja
JESSBERGER Pumpe
YAMADA Pumpe UR Pumpe TELLARINI Pumpe
Ručne Pumpe
ARGAL Pumpe
Podrumske Pumpe
Fontane
Kontakt