Kondic export - import
Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Srbija

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs


PREGLED PROIZVODA:
PS 30
PS KIT BAT 12V40
PS 30
Samousisna krilna pumpa sa baj-pasem za pretakanje DIZEL GORIVA na 220 V

- maksimalni kapacitet do 50 lit/min
- maksimalna visina dizanja do 22 m
- mogućnost isporuke sa izlaznim, usisnim crevom i pištoljem za istakanje
PS KIT BAT 12V40

Samousisna krilna pumpa sa baj-pasem za pretakanje DIZEL GORIVA
na 12 ili 24 V


- maksimalni kapacitet do 40 lit/min
-maksimalna visina dizanja do 14 m
- mogućnost isporuke sa izlaznim, usisnim crevom i pištoljem za istakanje

VF 30
VF 12V40
VF 30
Samousisna krilna pumpa sa baj-pasem za pretakanje DIZEL GORIVA sa teleskopskom usisnom cevi za burad od 200 l, izlaznim crevom i pištoljem za istakanje, na 220 V

- maksimalni kapacitet 50 lit/min
- maksimalna visina dizanja do 22 m
- izvedba za kapacitete od 50 do 120 l/min
VF 12V40
Samousisna krilna pumpa sa baj-pasem za pretakanje DIZEL GORIVA sa teleskopskom usisnom cevi za burad od 200 l, izlaznim crevom i pištoljem za istakanje, na 12 ili 24V

- maksimalni kapacitet 40 lit/min
- maksimalna visina dizanja do 14 m
- izvedba za kapacitete od 40 do 80 l/min
SMT 3000
SMT 12V40
SMT 3000
Pumpna stanica Samousisna krilna pumpa sa baj-pasem, meračem protoka, crevom i pištoljem za istakanje DIZEL GORIVA na 220 V

- maksimalni kapacitet 50 lit/min
- maksimalna visina dizanja do 22 m
- izvedba za kapacitete od 50 do 120 l/min

SMT 12V40

Pumpna stanica Samousisna krilna pumpa sa baj-pasem, meračem protoka, crevom i pištoljem za istakanje DIZEL GORIVA na 12 ili 24V

- maksimalni kapacitet 40 lit/min
- izvedba za kapacitete od 40 do 80 l/min
SELF BOX N 50 sa postoljem
SELF BOX N 50
SELF BOX N 50 sa postoljem
Pumpna stanica sa postoljem

Samousisna krilna pumpa sa baj-pasem, meračem protoka, crevom i pištoljem za istakanje DIZEL GORIVA


- maksimalni kapacitet 50 lit/min
- izvedba za kapacitete od 50 do 120 l/min

SELF BOX N 50
Pumpna stanica bez postolja

Samousisna krilna pumpa sa baj-pasem, meračem protoka, crevom i pištoljem za istakanje DIZEL GORIVA


- maksimalni kapacitet 50 lit/min
- izvedba za kapacitete od 50 do 120 l/min

PH DES 30
ADF E 2250 C
PH DES 30
Pumpa za pretakanje ULJA

-maksimalni kapacitet 1800 lit/h
- maksimalna visina dizanja 25 m
ADF E 2250 C
Pumpna stanica u EX zaštiti
Samousisna krilna pumpa sa meračem protoka, teleskopskom cevi za burad od 200 l, crevom i pistoljem za istakanje BENZINA

- maksimalni kapacitet 50 lit/min
- izvedba za kapacitete od 50 i 80 l/min
- izvedba bez merača protoka
UR 300
UR 400
UR 300
Mehanički trocifreni merač protoka za dizel gorivo

- za protoke od 20 – 120 lit/min
- greska +/- 1%
UR 400
Mehanički četvorocifreni merač protoka za dizel gorivo

- za protoke od 20 – 120 lit/min
- greška +/- 1%
DIGIT OIL
PUR OIL
DIGIT OIL
Digitalni merač protoka sa ovalnim zupčanicima za ulje i antifriz

- za protoke od 1 – 40 lit/min
- greška +/- 0,5%
PUR OIL
Digitalni merač protoka sa ovalnim zupčanicima za ulje i antifriz, sa istakačem

- za protoke od 1 – 40 lit/min
-
greška +/- 0,5%
FLEX SERT
KIT ASP
FLEX SERT
Postisno crevo za dizel gorivo i mineralna ulja

-
dužina creva 5 m
- prečnik creva 1“
KIT ASP
Usisno crevo za dizel gorivo i mineralna ulja sa filter korpom i nepovratnim ventilom

- dužina creva 3 m
- prečnik creva 1
PIST UR 20
PIST UR 6000
XIDE 80 SP
TL 50 SR
PIST UR 20
Plastični pištolj za istakanje
- za protoke do 50 lit/min
PIST UR 6000
Aluminijumski pištolj za istakanje
- za protoke do 120 lit/min
XIDE 80 SP
Automatski pištolj za istakanje bezolovnog benzina - za protoke do 80 lit/min - izvedba za istakanje benzina i dizel goriva
TL 50 SR
Automatski pištolj za istakanje
- za protoke do 50 lit/min

Filtriranje Ulja
JESSBERGER Pumpe
YAMADA Pumpe UR Pumpe TELLARINI Pumpe
Ručne Pumpe
ARGAL Pumpe
Podrumske Pumpe
Fontane
Kontakt


Sve slike, html code je u vlasništvu KONDIC d.o.o, sva prava zadržana © KONDIC d.o.o 2004.- 2009.