Kondic export - import
Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Srbija

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs


UREÐAJI ZA FILTRIRANJE MOTORNOG I HIDRAULICNOG ULJA
Imaju široku primenu kod mašina i hidraulicne opreme gde se koriste za precišcavanje hidraulicnih i drugih vrsta ulja i dizel goriva.
Uređaji za filtriranje motornog i hidrauličnog ulja
- Eliminiše vodu i ostale cestice koje zagaðuju
- Smanjuje habanje motora
- U velikoj meri smanjuje vreme zastoja
- Produžava vek trajanja ulja i do 10 puta
- Primenjuje se za sve motore i hidraulicne sisteme
- Niski troškovi koštanja po komadu
- Velike uštede
Uređaji za filtriranje motornog i hidrauličnog ulja


Nazad

Filtriranje Ulja
JESSBERGER Pumpe
YAMADA Pumpe UR Pumpe TELLARINI Pumpe
Ručne Pumpe
ARGAL Pumpe
Podrumske Pumpe
Fontane
Kontakt