Kondic export - import
Kondic d.o.o.
Blagoja Marijanovica 8
11070 Novi Beograd
Srbija

TEL. +381 11 227 0 995
TEL/FAX +381 11 228 0 060
Email: kondics@eunet.rs


VRŠENJE USLUGA
S-4000

Vršenje usluge obrade ulja
postrojenjem S-4000 na transformatoru
spacer16 MVA Beogradskih Elektrana -
(Novi Beograd)
spacerZapremina ulja 14000 litara.

 

sirmium

Vršenje usluge obrade ulja
postrojenjem S-4000 na transformatoru
spacer30/25/10 MVA Sirmium Steel-
(Sremska Mitrovica)
spacerZapremina ulja 21000 litara.


Kablovi

Vršenje usluge obrade i ulivanja ulja
u visokonaponski kabl 110 kV
spacerElektrodistribucije Beograd


Kablovi

Vršenje obrade ulja
na transformatoru 2,5 MVA
spacerAzotara Pančevo


Referenc lista izvršenih uslugajugoistok

Vršenje obrade ulja na transformatoru od 2 MVA "JUGOISTOK NIŠ" -
spacerAleksinac (pogon Tešica).
Zapremina ulja 3000 litara.

 


Vršenje obrade ulja na transformatoru od 13.5 MVA "HI ŽUPA.
Zapremina ulja 23000 litara.galen

Vršenje obrade ulja na transformatoru od 630 kVA "GALENIKA" - Beograd.
Zapremina ulja 650 litara.


Kablovi

Rekonstrukcija micafluidovog
postrojenja
nayad NazadFiltriranje Ulja
JESSBERGER Pumpe
YAMADA Pumpe UR Pumpe TELLARINI Pumpe
Ručne Pumpe
ARGAL Pumpe
Podrumske Pumpe
Fontane
Kontakt