Przetwarzania oleju transformatorwego

Kondić

Firma "KONDIC", więcej niż 30 lat produkuje różne typy maszyn do przetwarzania (filtrowanie, odgazowywanie i odwodnienie) izolacyjnych olejów transformatorowych.
Urządzenia do kondycjonowania oleju kompanii KONDIC są produkowane w Europie oraz wytwarzane są 100% od komponentów europejskich.
Proces oczyszczania oleju transformatorowego polega na jego filtracji pod wysoką próżnią w warunkach ogrzewania. Umożliwia to skuteczną eliminację wolnej i rozpuszczonej wody, jak i uwięzionych gazów z oleju transformatorowego. Specjalnie konstruowany system w zbiorniku odgazowującym zapewnia równomierne rozprowadzanie przetwarzanego oleju do środowiska niskiego ciśnienia w celu uzyskania najlepszych wyników obróbki.
Obciążenie cieplne grzejników we wszystkich naszych maszynach do filtrowania oleju transformatorowego wynosi mniej niż 1W/cm2, co wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie oleju.

transformator

Produkujemy

Maszyny do filtracji, odwadniania i odgazowywania olejów transformatorowych produkowane są w wydajnościach od 250 do 12000 l / h.


W naszych oczyszczalniach olejów transformatorowych wykonywane są następujące czynności:

- Suszenie oleju transformatorowego ‐ usuwanie wolnej i rozpuszczonej wody
- Odgazowywania oleju transformatorowego ‐ usuwanie gazów
- Filtracja oleju transformatorowego – usuwanie zanieczyszczeń, włókien i cząstek stałych


Urządzenia mogą być wykonywane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami klienta (dodatkowa pompa próżniowa, dodatkowe grzejniki, przyczepy do transportu drogowego itp.)
Urządzenia o większej wydajności są standardowo wyposażone w regulator częstotliwości, aby dostosować szybkość przetwarzania oleju podczas obróbki.

vertikalne centrifugalne stapne pumpe

Krótki opis pracy

Poprzez filtrowanie, odgazowanie i odwodnienie oleju izolacyjnego można znacznie poprawić własności elektryczne oleju, jakimi są wytrzymałość na przebycie oraz czynnik stratności. Tylko dobrze przefiltrowany i wysuszony olej nadaje się do ładowania transformatora. Zdarza się, że nawet nowy olej nie jest wystarczająco czysty do zastosowania w instalacjach wysokiego napięcia. W beczkach transportowych zostaje zabrudzony, a w kontakcie z powietrzem wpija zbyt dużą ilość wilgoci. Podczas działania transformatora olej izolacyjny odbiera wilgoć przez swobodną powierzchnię w naczyniu kondensacyjnym lub naczyniu wyrównawczym i zostaje zabrudzony brudem w postaci proszku, włókien, sadzy i produktów starzenia.

Poprzez filtrowanie, odgazowanie i odwodnienie oleju izolacyjnego można znacznie zwiększyć wytrzymałość na przebycie oraz poprawić czynnik stratności w zależności od zawartości wody. Następstwem tego jest zmniejszenie strat elektrycznych, obniżenie temperatury oleju, a tym samym zwiększenie żywotności samego transformatora i oleju.

vertikalne centrifugalne stapne pumpe